Menu

Undervisning og kompetenceudvikling: Mentorer og støtte-kontaktpersoner sætter fokus på effekt og det tværprofessionelle samarbejde

Læs mere

Undervisning og kompetenceudvikling

Fokus på effekt og det tværprofessionelle samarbejde

"Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. De fleste danske børn og unge trives, men der er fortsat for mange, som har en kaotisk opvækst og har svært ved at stå på egne ben som voksne. Disse børn og unge fortjener en god fremtid. Det kan og skal lykkes, at flere udsatte børn og unge får et hverdagsliv, som ligner alle andres. Det forudsætter at indsatsen nytænkes. Det kræver, at vi sætter vores børn og unge i centrum". (KL´s udspil om udsatte børn og unge, 2015).

KL´s tre pejlemærker for indsatsen for udsatte børn og unge lyder som følgende:

  • Det tværprofessionelle samarbejde skal styrkes
  • Børnene og deres forældre skal opleve at være i dialog med én kommune
  • Der skal fokus på effekt i foranstaltningerne

Med afsæt i KL´s anbefalinger for kommunernes arbejde med udsatte børn og unge tilbyder jeg undervisning, oplæg og kompetenceudviklingsforløb til fagpersoner (mentorer, støtte-kontaktpersoner, pædagoger, lærere, sagsbehandlere m.m.).

Forskningsmæssigt ved man, at en stor del af ”det der virker” i mentorforløb, behandlingstilbud, terapi m.m. er relationen. Men relationen gør det ikke alene. Og ”den gode relation” sikrer ikke nødvendigvis, at forandringer hos barnet eller den unge bliver implementeret i hverdagen og taget imod på skolen, på uddannelsesstedet eller bliver bemærket derhjemme/ i det private netværk. Eller at forandringerne for den sags skyld bliver vedligeholdt, når indsatsen stopper.

Mit fokus i arbejdet med bl.a mentorer og støtte-kontaktpersoner er:

  • Metoder til inddragelse af både det private og professionelle netværk omkring barnet eller den unge. En fælles forståelse og synliggørelse af indsatsen med barnet/ den unge og familien i centrum. Jo mere konsensus og jo flere "lokale hjælpere", der skabes undervejs, jo større er chancen for succes på længere sigt.
  • Kommunikation og samtaleteknikker. Hvad fremmer den gode dialog og "et fælles projekt"? Hvordan håndteres konflikter undervejs? Metoder til at sikre feed back og en fælles løbende evaluering med barnet, den unge eller familien. Redskaber til at håndtere det svære forældresamarbejde.
  • Systematik og dokumentation som dynamiske redskaber. Metoder til undervejs at identificere konkrete delmål og synliggøre de små sikre fremskridt i forhold til trivsel, fremmøde, lektier, adfærd, netværk/venner m.m.