Menu

Fleksibelt, skræddersyet og helhedsorienteret tilbud til unge piger, gravide og nybagte forældre

Læs mere

Tilbud til gravide og nybagte forældre

Jeg tilbyder et fleksibelt, skræddersyet og helhedsorienteret tilbud til unge piger, gravide og nybagte forældre, hvor der ønskes en tidlig forebyggende indsats og et fokus på at afdække ressourcer og se nye muligheder. Både i forhold til tilknytning og omsorg for barnet, forældrenes egne fremtidsplaner og i behovet for støtte til samarbejdet med barnets institution, sundhedsplejerske og andre relevante personer i netværket omkring barnet.

Det kan dreje sig om mødre/forældre, der i forældrerollen har en eller flere af følgende udfordringer:

 • Usikkerhed eller manglende erfaring i forhold til et (kommende) forældreskab
 • Svagt socialt netværk
 • Enlig forsørger og med et problematisk forhold til biologisk barnefar/-mor
 • Problemer med at fastholde tilknytning til uddannelsessystem eller arbejdsmarked
 • Problembelastet opvækst og ungdom
 • Omstilling fra behandlingstilbud/familieinstitution m.m. til en hverdag på egen hånd
 • Rusmiddelbrugende eller i risiko for at blive rusmiddelbrugende
 • Psykiske problemer (tristhed, ensomhed, angst m.m.)

Jeg tilbyder hjælp til at komme godt igennem de vigtige overgange, fx fra kvinde til mor, fra tosomhed til forældreskab, fra døgnophold eller intensive behandlingstilbud til hverdag på egen hånd, fra tristhed og bekymringer til mod på nye veje.

På baggrund af mange års erfaring som familierådgiver, behandler og jordemoder er der særligt fem overordnede områder, jeg fokuserer på:

 • Praktisk støtte, råd og vejledning samt konkrete tiltag i forhold til det, der er vanskeligt i hverdagen
 • Mor-barn relationen/forældre-barn relationen
 • Netværk
 • Fremtidsplaner: Uddannelse og job
 • Krop og trivsel, sundhed og helbred

Gennem årene er jeg kommet i rigtig mange forskellige hjem og har et bredt kendskab til det professionelle hjælpesystem (social- og sundhedssektoren) samt familiernes udfordringer og dilemmaer. Det bruger jeg til at skærpe familiens blik for egne ressourcer og "det, der virker" (og træne det, som i hverdagen behøver mere øvelse).

Jeg udfærdiger og sammensætter et tilbud med sagsbehandler og familie, der imødekommer familiens behov og tager højde for særlige dilemmaer og udfordringer. Tilbud til gravide og nybagte forældre kan gives til familien indenfor servicelovens paragraf 11 og 52.

Jeg har stor erfaring med særligt sårbare mødre (f.eks stofbrugende mødre, svære sociale og psykiske udfordringer). Se her, hvad jeg tidligere har lavet.

Efter opgavens karakter og behov samarbejder jeg med andre dygtige fagfolk, se her hvem jeg samarbejder med.

"Hvis bare jeg havde kendt til andre måder at tackle tingene på, da jeg blev mor/far"

... er noget, jeg har hørt fra mange forældre, der oplevede problemerne vokse sig meget store, før de fik hjælp

Jeg tror på, at alle har ressourcer og potentiale og jo tidligere, der sættes ind med konkrete strategier og ny læring, jo større er chancen for trivsel i familien og varige resultater.