Menu

Skilsmissefamilier

Skilsmisse er en krise, og i flere tilfælde ender forældrene i en højkonflikt, hvor samarbejde og dialog ophører, og hvor børnenes hverdag, trivsel og udvikling påvirkes betydeligt. Skilte forældre skal mødes med omsorg, særlig viden og konkret hjælp til samarbejdet: Meget ofte hjælpes de ikke tilstrækkeligt af et system, der møder dem med jura. Tværtimod kan konflikterne eskalere gennem retssager eller opslidende (og ressourcekrævende) forløb i statsforvaltning og kommune/familieafdeling.

Jeg har som en af de første været med til at opstarte og implementere KIFF forældrekurser i kommunalt regi og har i den sammenhæng oparbejdet viden og erfaring med, hvad der skal til for at styrke forældresamarbejdet, som er alt afgørende for børnenes videre udvikling og trivsel.

Jeg tilbyder følgende tre pakker til den brudte familie, som uddybes i nedenstående:

  • KIFF: Et kursus i fælles forældreansvar, 12 timers kursus + en opfølgende samtale a 1,5 times varighed. Læs mere om KIFF kurserne her.
  • KIFF kursus i kombination med samtaleforløb med forældre, børn og eventuelt netværk, 12 timers kursus + 12 samtaler a 1,5 times varighed

Tilbud til den brudte familie kan gives indenfor servicelovens paragraf 11 eller 52.

Til KIFF-kurserne er vi flere undervisere, der samarbejder.

Et KIFF kursus i kombination med samtaleforløb med forældre og børn

Et samlivsbrud indebærer ofte store omvæltninger for både børn og voksne. Og det stiller store krav til rollen som forældre - på et tidspunkt i livet, hvor det kan opleves allersværest.

Det bliver ofte en stor belastning for børnene, når konfliktniveauet er højt i mellem forældrene, hvilket kan komme til udtryk i børnenes adfærd i skolen eller daginstitutionen.

Jeg har særdeles gode erfaringer med at tilbyde KIFF kursus i kombination med et samtaleforløb med forældre og børn. Se her, hvem jeg samarbejder med.

Jeg har bedst erfaring med, at der i hvert forløb tilrettelægges et tilbud, så det passer til den enkelte families behov og særlige vilkår. Derfor tilbyder jeg en KIFF kursuspakke i kombination med 12 samtaler. De 12 samtaler kan sammensættes af følgende:

  • Forsamtale inden KIFF kursus med forældrene separat (f.eks. hvis forældrene ikke har talt sammen eller siddet i rum sammen i længere tid forinden) (varetages af to familievejledere)
  • Samtaler med forældrene sammen (varetages af to familievejledere)
  • Familievejledning til forældrene hver for sig/den ene forælder alene (varetages af en familievejleder)
  • Samtaler med børnene (varetages af en familievejleder)
  • Netværkssamtaler med forældre/ evt. familiens netværk og andre professionelle omkring barnet (sagsbehandler, lærer, pædagog m.v.) (varetages af en familievejleder)

Jeg har gode erfaringer fra samtaleforløb med familier, der har flere og komplicerede udfordringer i hverdagen efter skilsmissen. Eksempelvis sociale udfordringer, psykiske belastninger, misbrug m.v.

Ekstra samtaler/familievejledning kan tilkøbes.