Menu

Familievejledning og rådgivning: Skab struktur, få overblik og find konkrete løsninger i hverdagen

Læs mere

Familievejledning og rådgivning

Jeg tilbyder familievejledning og rådgivning i familiesager med høj kompleksitet og konfliktniveau, hvor der er behov for struktur, overblik og konkrete løsninger i hverdagen udover et indgående arbejde med familiens dynamik og relationer.

Det kan f.eks være familier, hvor bekymringen er omsorgssvigt, højt skolefravær, mistrivsel eller adfærdsproblemer i daginstitutionen, og hvor ønsket er at vedligeholde eller forbedre forældrekompetencen, så anbringelse af et eller flere børn kan undgåes. Det kan også dreje sig om fokus på hjælp til "vejen videre" i forældrenes liv (fokus på uddannelse, job eller lignende), hvor dette understøtter forældreomsorgsevnen og sikrer en stabil familiedynamik fremadrettet.

Jeg har en bred erfaring i det tværprofessionelle samarbejde d.v.s. hvordan man bedst kommer i mål med at inddrage barnets og familiens netværk (både det private og det professionelle) i løsninger, der kan bringe barnet i trivsel. Min tilgang er konkret, fremadrettet og ressourceorienteret, og jeg tror på, at der altid er en vej frem, når der skabes overblik, fælles planer og fokus på det, der virker.

Jeg kan tilbyde at styre processen undervejs i forhold til at sikre en fælles og målrettet tilgang både i forhold til familiens eget netværk og de pædagoger, lærere eller andre professionelle, der er involveret i familiens forandring. Dette gør jeg i tæt samspil med sagsbehandler.

Jeg udarbejder status og evalueringer på et fagligt højt niveau.

Familievejledning og rådgivning kan gives til familien indenfor servicelovens paragraf 11, 52 eller 54.