Menu

Ydelser til kommuner og offentlige/private virksomheder

I mit arbejde som konsulent tager jeg afsæt i de aktuelle behov, ressourcer og udfordringer, og jeg bestræber mig på, at alt forandringsarbejde udmøntes i konkrete strategier og handling i hverdagen.

Jeg tror på, at der altid er en vej frem, når der skabes overblik, fælles planer og fokus på det, der virker. I mødet med mig kan samarbejdspartnere (og familierne) altid regne med, at jeg gør mit yderste for at lytte, inddrage og tage alle perspektiver, meninger og erfaringer alvorligt

Eksempler på sagstyper, hvor jeg kan tilbyde konsulentbistand:

  • Børn og unges mistrivsel i hjemmet eller udenfor hjemmet
  • Krise og/eller konflikter i familien, der påvirker børnenes trivsel
  • Skilsmissefamilier med højt konfliktniveau / manglende eller afbrudt kontakt
  • Støtte til unge mødre
  • Vanskeligt forældresamarbejde
  • Forældrestøtte ved anbringelser (paragraf 54)
  • Undervisning og metodetræning til støtte-kontaktpersoner eller mentorer, fagpersoner eller frivillige
  • Facilitering af det tværprofessionelle samarbejde i komplekse sager
  • Projektudvikling og projektledelse