Menu

Skilsmissefamilier

Antallet af skilsmisser i dag er ca 46%, og en trediedel af alle børn mellem 0 - 18 år oplever, at deres forældre går fra hinanden. Det er således i dagens Danmark blevet en meget "almindelig" livsbegivenhed. Men for dem, der oplever skilsmissen, er det langt fra almindeligt og involverer ofte både svære følelser og udfordringer i forældresamarbejdet. Dette stiller store krav til forældrene, der samtidig skal håndtere måske store omvæltninger (for både børnene og de voksne) og mange praktiske opgaver i forbindelse med de nye livsomstændigheder.

Mange forældre møder i forbindelse med skilsmissen gode og velmenende reaktioner fra omgivelserne: "Tænk nu på jeres børn”. Det gør forældre også, men når vi som voksne skal sige farvel til en vigtig livsfortælling og tilknytning, udløser det en alvorlig livskrise, for både børn og voksne.

Undersøgelser viser, at det er afgørende for børns trivsel efter skilsmissen, at forældrene taler godt og respektfuldt sammen, ikke har for mange konflikter og heller ikke har alt for lidt kontakt omkring børnenes hverdag. Det er lettere sagt end gjort, og derfor kan det give rigtig god mening, at søge hjælp og inspiration til samarbejdet gennem et kursus i fælles forældreansvar - KIFF.