Menu

Profil

Jeg er født i 1970 og har siden 1997 arbejdet med familier, børn og unge, gennem rådgivning, behandling, undervisning og projektledelse.

Jeg er uddannet jordemoder, kognitiv adfærdsterapeut og proceskonsulent/projektleder.

I mit arbejde lægger jeg stor vægt på et ressourceorienteret, konkret og fremadrettet fokus samt en ligeværdig, respektfuld og anerkendende tilgang.

Jeg tror på, at der altid er en vej frem, når der skabes overblik, fælles planer og fokus på det, der virker. I mødet med mig kan familierne (og samarbejdspartnere) altid regne med, at jeg gør mit yderste for at lytte, inddrage og tage alle perspektiver, meninger og erfaringer alvorligt.

Jeg er uddannet jordemoder fra Jordemoderskolen i København i 1997 og har siden arbejdet meget bredt med mit fag og suppleret med forskellige efteruddannelser. Jeg har en 3 årig uddannelse som kognitiv adfærdsterapeut fra Wattargruppen i København. Jeg er også uddannet i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) ved Psykologpartners, Stockholm. Endvidere er jeg proceskonsulent og coach med baggrund i systemisk narrativ teori og metode fra Professionshøjskolen Metropol. Empowerment og forskellige løsningsfokuserede tilgange har jeg integreret i mit arbejde gennem adskillige kurser (Familierådslagning, Signs of Safety, Tilknytningsproces og tidlig relationsudvikling m.v.).

Jeg har endvidere uddannet mig som KIFF leder, PREP leder og Børnegruppeleder fra Center for famiieudvikling.

Min praktiske erfaring

  • Jeg har gennem 18 år - som jordemoder, projektleder, social koordinator og netværkskonsulent - arbejdet med netværksarbejde og familierådgivning til familier med både små og store udfordringer.
  • Jeg har afholdt individuelle og gruppe-terapeutiske forløb med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi for unge og voksne gennem mange år.
  • Jeg underviser i PREP og KIFF kurser for par og skilte forældre
  • Jeg har stået for oprettelse, udvikling og implementering af mentorordning til udsatte børn og unge
  • Jeg har fra mine kommunale ansættelser stor erfaring med koordinering og udvikling af det tværprofessionelle samarbejde i kommuner
  • Jeg har undervist og holdt oplæg i mange emner som familiedannelse, kommunikation, konfliktløsning/mægling, mentorordninger, teenage- og småbørnsproblemstillinger, afhængighedsproblematikker m.v. Jeg har undervist og holdt oplæg for bl.a. lærere, pædagoger, misbrugsbehandlere, frivillige og borgere i boligsociale projekter, forældre og mødregrupper i forskellige sammenhænge.
  • Jeg har varetaget fokusgruppeundersøgelser indenfor misbrugsområdet (Hvordan oplever brugerne behandlingen og hvad tænker de selv om behov og ønsker). Publikationer: "At blive taget alvorligt" og "Fra tab til trivsel"
  • Jordemoderfaglig praksis og sundhedsfaglig rådgivning gennem 10 år. Særligt med fokus på unge mødre, sårbare familier (herunder stofbrugende forældre) og familier med anden etnisk baggrund.