Menu

Familievejledning og rådgivning

Familielivet og forholdet til vores børn er genstand for stor glæde og kærlighed, men også bekymringer og smerte, hvis der er problemer. At være i en familie er både skønt og hårdt arbejde!

Relationen mellem familiemedlemmerne er afgørende for den enkeltes trivsel og udvikling: Hvis én i familien ikke trives, har hele familien det skidt. I en familie findes der ikke noget, der hedder dit eller mit problem - det er et fælles ansvar og familiens opgave sammen at finde løsninger.

Alle forældre oplever fra tid til anden at føle sig magtesløse. Langt de fleste vanskeligheder, vi som forældre støder ind i, løser vi selv, men indimellem er der brug for nye øjne på problemerne og et skub udefra. Det at søge hjælp kan give ny energi og mulighed for at genopdage familiens styrke og de gode oplevelser sammen. De perfekte forældre findes ikke, men jeg har den overbevisning, at alle forældre vil deres børn det allerbedste og er de vigtigste eksperter i deres børns liv.

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med rådgivning og vejledning af familier som jordemoder, familievejleder og netværkskonsulent. Jeg har rådgivet og vejledt forældre med alt fra de små dagligdags spørgsmål og bekymringer til akutte eller længerevarende kriser i familien. Det har drejet sig om alt fra oplevelsen af dårlig kommunikation i familien, for mange konflikter og skænderier, stress, depression, angst, efterfødsels-reaktioner, skilsmisse overvejelser til bekymringer om trivslen i skole eller daginstitution, mobbe-relaterede udfordringer eller pludselige ændringer i barnets/den unges adfærd.

Nogle forældre henvender sig, fordi de oplever udfordringerne derhjemme, og andre henvender sig efter opfordring fra skole eller daginstitutioner, fordi det bekymrer dem, hvad andre fortæller omkring deres barns trivsel.

Emner i familievejledningen kan eksempelvis dreje sig om:

  • Konflikter i familien og hvordan vi håndterer dem
  • Konkrete redskaber til en tryg kommunikation (og problemløsning)
  • Hvordan skaber vi en god hverdagsrytme for alle i familien?
  • Hvordan sætter vi grænser for vores barn på en god måde?
  • Småbørnsproblemer (søvn, spisetider, sengetider, plads til leg og nærvær m.m.)
  • Teenageproblemstillinger (fravær fra skole, daglige skænderier, den unge trækker sig fra kontakt m.m.)
  • Forskellige holdninger til opdragelse hos mig og min partner - redskaber til et godt forældresamarbejde, hvadenten man er sammen som par eller skilt
  • Dine, mine og vores børn - udfordringer i den sammenbragte familie
  • Akutte kriser i familien; skilsmisse, dødsfald, misbrug m.m.
  • Konkret hjælp til et godt samarbejde med vores barns skole, daginstitution eller andre betydningsfulde voksne i barnets liv

Et møde/samtale kan eksempelvis starte sådan:

Via telefon eller mail (eller et første møde) fortæller I om jeres umiddelbare udfordring og ønsker. Herefter mødes vi, og jeg giver mit bud på, hvordan jeg kan hjælpe og min anbefaling til, hvem der deltager og hvornår.

Vi lægger sammen en plan for samtalerne, der kan bestå af samtale med forældrene alene, familien sammen, barnet/børnene alene, andre familiemedlemmer eller nære relationer. Det er også muligt at inddrage jeres barns lærer eller pædagog, særligt hvis trivslen i skolen eller daginstitutionen også kan bedres.

Form og metode kan være forskelligt; nogle forældre har måske på forhånd en idé om, hvad der vil være bedst for deres barn, og andre vil gerne høre, hvad jeg tænker om det.